Uprava

Uprava
Esad OMERHODŽIĆ Predsjednik
Slobodanka LUKIĆ Potpredsjednik
Radoslav SUBOTIĆ član
Petar MARKOVIĆ Doktor
Nataša PUCAR član
Vladimir ĐURAK član
Muhamed FAZLIĆ član
Aldin KRAJNOVIĆ član
Jelenko ILIĆ član

 

Osoblje
Saša GREKULOVIĆ direktor
Predrag DAVIDOVIĆ tehnički sekretar
Smail PEZEROVIĆ šef stručnog štaba
Mirsad ELEZOVIĆ trener
Dijana VASIĆ trener

 

Osnivači kluba

Marko DRAGANIĆ
Ranko KRSMAN
Slobodanka LUKIĆ
Jovan STOJKOVIĆ

Design by FourDukes 2016. All rights reserved.